Jo­haug su­ve­ren på Beito­stø­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

The­re­se Jo­haug tok søn­dag sin and­re sei­er si­den come­back­et.

The­re­se Jo­haug var su­ve­ren i sitt and­re renn etter ute­sten­gel­sen, og tok sin and­re sei­er på Beito­stø­len på tre da­ger. I mål var hun hele 26 se­kun­der foran lag­venn­in­nen Ing­vild Flug­stad Øst­berg.

– Det­te er en makt­de­mon­stra­sjon. The­re­se Jo­haug er i stor­form, og hun er klar for å møte ver­dens­eli­ten nes­te helg, sa NRKS Jann Post i det hun føyk for­bi pas­se­rings­punk­tet etter seks kilo­me­ter.

En and­pus­ten Jo­haug var godt for­nøyd med ren­net etter mål­gang.

– Jeg sy­nes det fun­ger­te bra i dag. Jeg fikk tatt meg skik­ke­lig ut. Det er ikke ofte at jeg le­der ut fra start i det ter­ren­get her, så det må jeg ta med meg. To sei­ere på de førs­te ski­ren­ne­ne jeg går er utro­lig moro, og jeg ser fram til fort­set­tel­sen , sa Jo­haug til NRK etter mål­gang.

Ame­ri­kans­ke Sa­die Bjorn­sen kom på tredje­plass, hele 1.45,9 se­kun­der bak Jo­haug. Ti­ril Ud­nes Weng kom på fjerde­plass, tre se­kun­der bak den ame­ri­kans­ke lø­pe­ren.

LE­DET HELE VEI­EN

The­re­se Jo­haug tok kom­man­do­en al­le­re­de fra start. Før ren­net spåd­de hun at det kom til å bli en kamp mel­lom seg selv og Ing­vild Flug­stad Øst­berg, og det tok un­der fem mi­nut­ter av lø­pet før spå­dom­me­ne vis­te seg å bli san­ne.

Etter 2,2 kilo­me­ter had­de Jo­haug fått en le­del­se på 5,3 se­kun­der til lag­venn­in­nen, som igjen var over 13 se­kun­der foran Ti­ril Ud­nes Weng og ame­ri­kans­ke Sa­die Bjorn­sen.

SU­VE­REN DUO

På det pas­se­rings­punk­tet had­de Jo­haug også skaf­fet seg et for­sprang til Ing­vild Flug­stad Øst­berg, selv om hun ikke var så alt for langt bak lø­pe­ren fra Dals­byg­da. Til­ba­ke til Bjorn­sen som had­de over­tatt tredje­plas­sen na­er­met det seg kjapt ett mi­nutt.

Fø­ret var minst like løst og tungt som hos her­re­ne litt tid­li­ge­re på mor­ge­nen, og let­te Jo­haug tok man­ge se­kun­der i de tun­ge opp­over­bak­ke­ne. De sis­te kilo­me­te­re­ne par­ker­te hun mot­stan­der­ne, og tok sin and­re sei­er for se­son­gen av to mu­li­ge.

Jo­haug tok en su­ve­ren sei­er på fre­da­gens åp­nings­renn på Beito­stø­len. Da var hun 23,9 se­kun­der foran Ing­vild Flug­stad Øst­berg, og 59,8 se­kun­der foran Ka­ri Øy­re Slind.

Mai­ken Cas­per­sen Fal­la vant lør­da­gens sprint foran Kris­ti­ne Sta­vaas Ski­stad og Lot­ta Ud­nes Weng.

FOTO: VE­GARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN NOR­WAY

The­re­se Jo­haug tok søn­dag sin and­re sei­er for se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.