Vår mann i sko­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN ODDVAR EI­DE

Vår fo­to­graf Ja­cob Buchard fikk pri­sen for årets presse­bil­de i hel­ga, fra skog­bran­nen i Bir­ke­nes. Han skul­le egent­lig hjem etter en lang dag. Men end­te opp langt borti Bir­ke­nes, da var­men var på sitt mest in­ten­se i som­mer. Iste­den­for å ta opp­stil­ling langs vei­en, fulg­te han slan­ge­ne inn gjen­nom sko­gen og opp fjell­skrå­nin­ge­ne, vår dans­ke, ur­ba­ne fo­to­graf. Til fron­ten der brann­fol­ke­ne slåss mot flam­me­ne. Bildene han send­te tok pus­ten fra oss. Han vis­te oss en helt an­nen brann enn vi had­de sett til da. Alvo­ret og om­fan­get ble ty­de­lig. Jeg hus­ker han rakk hjem til mid­natt, en dusj og nytt tøy. Før han dro til Span­ger­eid den nat­ta, der Un­der ble sen­ket og satt på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.