FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

76 år Jon Erik Lar­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med med da­gen kja­ere mann, far/svi­ger­far, mor­far/bes­ten og olde­far! Hvem skul­le tro du var 76? Du hol­der deg godt! Klem­mer fra oss som er glad i deg

60 år

Met­te Far­dal, Man­dal. Vår kja­ere mam­ma, mor­mor og kone fyl­ler 60 år. Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk fei­ring og vi tak­ker så mye for alt du er for oss. Kjempe­glad i deg. Klem fra Stef­fen m/fam, Linn m/fam, Vi­becke m/fam og Roy.

50 år

He­ge Ni­el­sen, Søg­ne. Min høyt els­ke­de kone, og vår kja­ere mor fyl­ler 50 unge år i dag. Din al­der har løpt ifra den vak­re per­sonen du er. Du er all­tid der for oss. Gra­tu­le­rer med da­gen. Hil­sen fra Erik, Eli­sa­beth og Es­ben.

9 år Bra­ge Skug­ge­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 9-års­da­gen til vår flot­te, hu­mør­fyl­te gutt, Bra­ge Skug­ge­dal. Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk dag. Stor klem fra lille­søs­ter Tu­va, pap­pa og mam­ma.

8 år Vic­tor Bak­ke, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til ver­dens bes­te og tøf­fes­te Vic­tor som blir 8 år i dag! Du sprer mas­se lat­ter og gle­de, og vi er så glad i deg, alle sam­men. Klem­mer fra mam­ma og res­ten av fa­mi­li­en.

3 år Oline Hu­stoft Fi­ane, Kris­tian­sand.

Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år mandag den 19. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år Ce­line Tøn­nes­sen, Kris­tian­sand.

Vår kja­ere sol­strå­le Ce­line fyl­ler 2 år 19. no­vem­ber. God­jen­ta fei­res med fa­mi­li­en og ven­ner. Vi dig­ger deg, klem fra mam­ma, pap­pa og Richard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.