FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ter­je Damman

Fra Man­dal

Po­li­tisk kar­rie­re: Man­dal by­sty­re (1983 - 1991), Vest-ag­der fyl­kes­ting (1995 - d.d.), fyl­kes­ord­fø­rer (2011 - d.d), le­der av Fel­les­nemn­da for Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne (2017 - d.d)

Har og har hatt en rek­ke verv, og er nå bl. a styre­le­der for Kon­se­sjons­kraft IKS, styre­med­lem i Sam­ar­bei­den­de Kraft­fyl­ke og i Man­dal In­du­stri­er AS. Tid­li­ge­re bl.a styre­le­der i Vest-ag­der-mu­se­et og styre­med­lem i Vest-ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk AS

Yr­kes­er­fa­ring: Le­der av bo­lig­kon­to­ret i Man­dal kom­mu­ne fra 2004, per­mi­sjon si­den høs­ten 2006. Re­vi­sor i Kom­mune­re­vi­sjo­nen Vest (1992 - 2004), kom­mune­re­vi­sor i Man­dal (1991 - 1992), in­tern­re­vi­sor i Spare­ban­ken Sør (1985 - 1991), bank­sjef Åse­ral Spare­bank (1993 - 1985)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.