Jen­te (14) på­kjørt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

En 14 år gam­mel jen­te ble på­kjørt av en bil like ved rund­kjø­rin­gen på E 39 ved Rosse­land.

Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Brenn­åsen fre­dag etter­mid­dag et­ter mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke klok­ka 14.29.

Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad, opp­lys­te til Faed­re­lands­ven­nen at ei 14 år gam­mel jen­te var blitt på­kjørt på E 39, rett ved Kiwi-bu­tik­ken.

– Hun er ved be­visst­het, men kla­ger over smer­te i rygg og mage, sar Rep­stad.

Han opp­lys­te kort tid se­ne­re at 14-årin­gen frem­sto som uskadd.

– Hun har løpt ut vei­en og blitt på­kjørt av bil i lav has­tig­het. Det er ikke fot­gjen­ger­felt på ste­det, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Jen­ta ble tatt med til syke­hu­set for en sjekk. Ulyk­ken før­te til sakte­gå­en­de kø i beg­ge ret­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.