Fle­re vei­er stengt av flom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RI HORVE REITE KJE­TIL NYGAARD

En rek­ke vei­er ble stengt tors­dag kveld et­ter den kraf­ti­ge ned­bø­ren over lands­de­len. To var fort­satt stengt fre­dag mor­gen

Klok­ken 19.55 tors­dag kveld meld­te Veg­tra­fikk­sen­tra­len at fyl­kes­vei 320 mel­lom Spil­ling og Hed­de­land var stengt på grunn av flom. Også fyl­kes­vei 306 ble stengt på grunn av flom på strek­nin­gen Erseid-man­ne­råk.

I 21-tida ble det meldt om mye vann i vest­gå­en­de løp på E 18 i Grim­stad like ved av­kjør­se­len til Ves­ter­led.

Ut over kvel­den kom det fle­re mel­din­ger om vans­ke­li­ge kjøre­for­hold.

– Folk må til­pas­se far­ten et­ter for­hol­de­ne og va­ere obs på mu­lig­he­ten for vann­pla­ning, sa ope­ra­sjons­le­der The­re­se Weis­ser i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Fre­dag mor­gen opp­lys­te Tone Hal­vor­sen ved Veg­tra­fikk­sen­tra­len for Sør-norge at van­net som hind­ret fram­kom­me­lig­he­ten på E 18 og E 39 tors­dag kveld had­de truk­ket seg til­ba­ke.

Fyl­kes­vei 302 Rep­stad­vei­en var fort­satt stengt fra Lun­de i Søg­ne til Øysle­bø i Mar­nar­dal, mens fyl- kes­vei 306 mel­lom Ertseid i Lin­des­nes og Man­ne­råk i Mar­nar­dal også var stengt. Det ble job­bet fre­dag for­mid­dag job­bet for å få åp­net vei­ene så fort som mu­lig.

FOTO: HAAKON DUELAND

Det rant vann over vei­en på Tor­ri­dals­vei­en, like nord for Sø­dal tors­dag kveld, men tra­fik­ken gikk greit for­bi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.