Bil med hen­ger kjør­te av E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Klok­ken 09.58 fre­dag opp­lys­te po­li­ti­et at det had­de skjedd en tra­fikk­ulyk­ke på E 39 i naer­he­ten av Flik­ka skyte­bane, vest for Flekke­fjord. – En bil med til­hen­ger har kjørt ut av vei­en. Det opp­sto en die­sel­lek­ka­sje, så det var glatt i vei­ba­nen, for­klar­te po­li­ti­et kort tid et­ter. In­gen per­soner ble ska­det i hen­del­sen. Vei­en ble stengt i beg­ge ret­nin­ger i et kvar­ter mens den ble spylt. Po­li­ti­et opp­ly­ser at fø­re­ren er an­meldt på grunn av blant an­net over­last.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.