FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Be­man­nings­nor­men

Stor­tin­get har ved­tatt en ny be­man­nings­norm og en skjer­ping av pe­da­gog­nor­men.

Be­man­nings­nor­men stil­ler krav om mi­ni­mum én an­satt per tre barn un­der tre år og én an­satt per seks barn over tre år.

Skjer­pet pe­da­gog­norm in­ne­ba­erer minst én pe­da­go­gisk le­der per 7 barn un­der tre år og minst én pe­da­go­gisk le­der per 14 barn over tre år.

Barne­ha­ge­ne må inn­fri ny be­man­nings­norm in­nen 1. au­gust 2019, og pe­da­gog­norm in­nen 1. au­gust 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.