Rød­grønt fler­tall uten Rødt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●●Ar­bei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et og SV har klart fler­tall uten støt­te fra ver­ken Rødt el­ler Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, vi­ser tall fra no­vem­ber. Nett­ste­det pol­lof­polls’ gjen­nom­snitt for na­sjo­na­le må­lin­ger i no­vem­ber vi­ser at Ap, Sp, SV, Rødt og MDG til sam­men vil­le fått 92 man­da­ter hvis det­te ble valg­ut­fal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.