Tajik og Skard er blitt kja­eres­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●●Ar­bei­der­par­ti­ets nest­le­der Ha­dia Tajik (35) er blitt kja­eres­te med Da­gens Na­e­rings­livs tid­li­ge­re po­li­tis­ke jour­na­list Kris­ti­an Skard (46). Det be­kref­tet pa­ret over­for VG i går. Skard for­lot tid­li­ge­re i høst job­ben i DN til for­del for Pr-by­rå­et Try Råd. Han be­kref­ter nå at han sa opp job­ben på det­te tids­punk­tet for­di rol­len som po­li­tisk jour­na­list sto i vei­en for kja­er­lig­hets­for­hol­det. Skard er kjent for å ha stått bak fle­re av av­slø­rin­ge­ne i fjor som før­te til at Trond Gis­ke til slutt måt­te gå av som nest­le­der i Ar­bei­der­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.