Takk og ros

Faedrelandsvennen - - MENING - SIS­SEL ÅKRE kul­tur­kvin­ne, Valle

Jeg vil med det­te få be­røm­me folk i Kil­den, i den­ne om­gang for to ting:

●●Når man raskt kom­mer frem til te­le­fon­sva­re­ren, blir man vel­vil­lig an­mo­det om å bru­ke mail­adres­sen, og så får man an­vis­ning på adres­sen punkt­um com! Godt å høre!

Så, hvis man vel­ger å tryk­ke seg fram til bil­lett­lu­ken, er det bare ly­se, venn­li­ge, vel­vil­li­ge stem­mer å høre! Man får ut­mer­ket ser­vice, så gle­den ved å få en god opp­le­vel­se, be­gyn­ner al­le­re­de der. Tu­sen takk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.