50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

1. DE­SEM­BER 1968

●●Det er mye upløyd re­klame­mark på Sør­lan­det. Kris­tian­san­der­ne Sven O. Høi­by og Ar­vid Berg­støl må for­mo­des å ha litt pei­ling på hva re­kla­me in­ne­ba­erer, i alle fall i sør­landsk måle­stokk. De le­ver av det­te. Høi­by er for­hen­va­eren­de presse­mann som har byt­tet ut sin skin­ner­me­de og trykk­sver­te­de jak­ke med sis­te dress­mote og blomst i knapp­hul­let. Det skul­le lik­som va­ere en in­di­ka­sjon på at det er pen­ger i re­kla­me. Ar­vid Berg­støl har seks års kunst­ne­risk ut­dan­nel­se bak seg. Han var es­let til å bli kunst­ma­ler. Han slo seg på re­kla­me – det skul­le tyde på at det må lig­ge en­ga­sje­ment og in­spi­ra­sjon i den­ne så tøf­fe bu­si­ness. På få år har by­rå­et Høi­by og Berg­støl blitt et gans­ke leve­dyk­tig fore­ta­gen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.