Spent Brei­vang før EM: – Hel­dig­vis skal jeg snak­ke om noe jeg kan

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●●Karo­li­ne Dyh­re Brei­vang de­bu­te­rer i en sva­ert sen­tral Tv-rol­le un­der hånd­ball-em. På vei­en vil hun råd­føre seg med Gro Ham­mer­seng-edin. Brei­vang blir å se sva­ert mye på TV 3 (Nor­ges kam­per) og Viasat 4 (ut­valg­te and­re kam­per) i uke­ne som kom­mer. Em-fi­na­len går først 16. de­sem­ber. In­gen har fle­re lands­kam­per i Norge enn Brei­vang. Hun spil­te hele 305 av dem før hun la opp som 34-åring. Det ga åtte mes­ter­skaps­gull: To OL, ett VM og fem EM. – Hva er du mest spent på rundt job­ben? – Det er jo det hvis det skul­le gå dår­lig for Norge, å for­mid­le det på en god måte, sier Brei­vang. – Så da gjel­der det å ta av seg lands­lags­drak­ta og se på det­te med eks­pert­bril­ler. Det går an å va­ere kri­tisk på en kon­struk­tiv måte og si hva jeg sav­ner og hva som bur­de va­ert gjort an­ner­le­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.