Mi­se­ra­bel mi­gre­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANET­TE OS

Sol­lys fø­les som små nå­ler i øyet. Ly­der blir over­dø­ven­de. Kval­men gjør at det er vans­ke­lig å ten­ke. En stor knipe­tang pres­ser mot tin­nin­ge­ne. Og man vet det med en gang: Den­ne da­gen er øde­lagt. Helt øde­lagt. Selv om man har pla­ner, selv om det er ny­de­lig va­er og man er på vei ut, selv om man har gle­det seg til noe: ALT er av­lyst. I ste­det ram­ler man inn på et mørkt rom, gar­di­ne­ne for, helt stil­le. I time­vis. Og når an­fal­let en­de­lig gir seg, blir man usi­ge­lig trøtt og sli­ten. En halv mil­lion nord­menn har mi­gre­ne. Viss­te du at mi­gre­ne er ver­dens tred­je hyp­pigs­te syk­dom, iføl­ge Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon? Og at det er den syv­en­de mest funk­sjons­ned­set­ten­de til­stan­den i ver­den?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.