Faedrelandsvennen : 2018-12-01

ØKONOMI : 19 : 19

ØKONOMI

19 Faedrelandsvennen • lørdag 1. desember 2018 Stilling ledig Er du vår nye fremtidsrettede administerende direktør? Brannvesenet Sør IKS (BVS) er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Audnedal, Farsund, Haegebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral, innbyggertall ca. 51.650 BVS har 28 heltid - og 165 deltidsansatte fordelt på 15 brannstasjoner/depot. Audnedal helse – ledig stilling som BPA Har du lyst på en meningsfull og litt annerledes jobb? Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet søker etter administrerende direktør. Vår nåvaerende direktør går av med alderspensjon i 2019. Det er ledig 40% jobb fra dags dato som BPA (brukerstyrt personlig assistent) for et barn. 17 % av stillingen er fast og de resterende er et vikariat. Ved Mandal brannstasjon har vi ledig 100 % stilling som Byremo ungdomsskole – prosjektstilling som pedagog Vi søker etter BRANNKONSTABEL en tydelig og strukturert leder som klarer å skape begeistring både internt og eksternt. Som administrerende direktør har du ansvar for å videreutvikle vår samlede virksomhet inn i fremtiden ved å meisle ut overordnede strategiske veivalg og å sikre høy gjennomføringskvalitet i vår organisasjon. Det er ledig prosjektstilling som pedagog i inntil 100% stilling fra d.d. til 31.07.19. Stillingen vil hovedsakelig drive saerskilt norsk undervisning av fremmedspråklige elever ved skolen. Men det kan også vaere aktuelt å undervise i andre fag. Stillingen kan deles/ bli delt. Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema finner du på nettet: www.brannsor.no Søknadsfrist: 1. januar 2019 - Se også finnkode: 135128992 Vikarbehov ved alle skolene i Audnedal kommune Lederjobben krever at du evner å samordne, motivere og samarbeide på tvers av ulike profesjoner og geografisk avstand. Det er ønskelig å komme i kontakt med personer som kan vaere vikar og ta del i undervisningen i kortere eller lengre perioder. Primaert er det ønskelig med pedagogisk - eller barne- og ungdomsarbeider - utdannelse, men også annen bakgrunn kan vaere aktuell. Alle fag er aktuelle. Spørsmål rettes til Per Filip Sommerstedt tlf. 954 41 190 Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på www.audnedal.kommune.no. Søknadsfrist Spørsmål rettes til servicekontoret på tlf. 38 28 20 00. 9.desember 2018. Se finnkode 134836590 På grunn av stor vekst ønsker Neumann Kristiansand å utvide avdelingen med ny KALKULATØR tips 38 36 18 00 For mer informasjon se: www.neumann.no eller Finn-kode: 134994236 PK ENTREPRENØR SØKER GE Healthcare Lindesnes Fabrikker PROSJEKTLEDER Ved GE Healthcare AS Lindesnes utføres den kjemiske produksjonen av kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg. Bedriften har sin beliggenhet i naturskjønne omgivelser i fjaeresteinene i Lindesnes kommune. Våre produkter innen medisinsk billeddiagnostikk har vaert i kontinuerlig vekst i 40 år, og vi er i dag verdensledende produsent som leverer kontrastmidler til hele verdensmarkedet . Produktene er viktige for å kunne diagnostisere sykdommer på et tidlig stadium. Hvert sekund undersøkes tre pasienter med produkt som er produsert hos oss, og produktene bidrar til å redde liv hver dag. En viktig del av vår strategi er at vi skal vaere et mulighetenes anlegg for produksjon av kjemiske produkter som forbedrer menneskers liv og helse. LES MER PÅ OPP-FRAM.NO – SØKNADSFRIST: 4.12.18 Ledig stilling Etman Distribusjon AS er i vekst. I den sammenheng søker vi etter en dyktig medarbeider i Kristiansand. HMS avdelingen søker etter erfaren Hms­/miljørådgiver og toksikolog som vil vaere med å styrke vår kompetanse innenfor miljøområdet. Stillingene er plassert i et sterkt faglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Hms-/miljørådgiver Salgs/butikkmedarbeider Vi ser etter en person med noen års erfaring som kan bidra til videre utvikling av bedriftens systemer og forbedring av våre prestasjoner innenfor Hms/ytre miljø. Arbeidsoppgaver: - - - - - - - - Kundebehandling Yte god service og bistand til kunder Innesalg Veilede kunder med tekniske løsninger Ordre-/tilbudsbehandling Plukking og forsendelse av ordre Logistikk Holde struktur og orden i butikkens lokaler Bedriften har ledig stilling som prosessindustri toksikolog i 100 % fast stilling som vil vaere med å styrke vår kompetanse innenfor regelverksarbeid rettet mot kjemikalielovgivning og miljølovgivning Etman Distribusjon AS er en elektrogrossist med hovedkontor i Egersund. Etman Distribusjon AS er et datterselskap under Etman International ASA som er notert på OTC. Toksikolog Vi ser etter en person med erfaring fra prosessindustri som kan bidra til videre utvikling av bedriftens systemer, sikre at gjeldende regelverk blir ivaretatt og delta i bedriftens målrettede utvikling. Tett samarbeid med eksisterende HMS funksjoner innen REACH, utvikling, yrkeshygiene og ytre miljø. Kvalifikasjoner: Etmandistribusjon AS betjener installatører gjennom eget landsdekkende nettverk og har 7 proffbutikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Etman gruppen omsetter for ca. 390 mill, har egen fabrikk i Kina som sysselsetter totalt ca. 370 ansatte. - Erfaring fra elektrobransjen (Elektriker GR.L) - Utadvendt, løsningsorientert ogselvgående - Kundeorientert, fokus på salg og resultater - Tilfredsstillende datakunnskaper - Strukturert, ryddig og nøyaktig - Sertifikat på truck er ønskelig - Les mer om stillingen og søk på www.ge.com/careers stillingskode 3212312 stillingskode 3212477 Søknadsfrist 16. desember 2018 Beherske norsk både skriftlig og muntlig Hms-/miljørådgiver Toksikolog Vi kan tilby spennende og variertearbeidsoppgaver. Skriftlig søknad, i første omgang uten attester og vitnemål, sendes til: [email protected] Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet. Ytterligere opplysninger om stillingen kan rettes til: Avdelingsleder: Olav Rostveit Mobil: 95 70 99 59 [email protected] [email protected] Butikksjef: Tore Pettersen-dahl Mobil: 48 23 23 23 Sørlandets største jobbmarked

© PressReader. All rights reserved.