Faedrelandsvennen : 2018-12-01

MENING : 39 : 39

MENING

• 39 Lørdag 1. desember 2018 MENING DEBATTINNLEGG må vaere på maks 5000 tegn med mellomrom. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte. Manuskripter og bilder returneres bare etter avtale. Oppgi fullt navn, adresse og telefon. Adresse: debatt @fvn.no Kun forhåndsbestilte kronikker honoreres. må vaere på maks 2500 tegn med mellomrom. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte. Manuskripter og bilder returneres bare etter avtale. Oppgi fullt navn, adresse og telefon. Faedrelandsvennen betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i avisen i elektronisk form. Adresse: debatt @fvn.no Oppvekst Det vi ikke trenger, er en oppvekstetat som ikke lytter til våre råd og setter beskjedne økonomiske gevinster foran elevenes beste!

© PressReader. All rights reserved.