Faedrelandsvennen : 2018-12-01

KULTUR : 47 : 47

KULTUR

47 Faedrelandsvennen • lørdag 1. desember 2018 Julegavene som gjør verden litt bedre! Gi ei geit Geitene bor et annet sted i verden, og hjelper fattige mennesker til å få melk og mat. 200,- Gi en skoleplass Stopp barneekteskap Gi kyllinger Denne gaven støtter utdanningen Shonglap, som fat3tige jen0ter Ba0nglades, gjør i htil sjef i eget liv. Kyllingene bor et annet sted i verden, og hjelper me7nneske5 ma-t fattige rtilåf og inntekt. Denne gaven bidrar til at et barn laerer å lese, skrive og regne. - ,å 350,- Gi en jobb Gi en stemme Ullrik-bamse Denne gaven bidrar til at en fattig kvinne kan skape seg en jobb og et levebrød. Vår maskot er en kul, tøff og myk sau som heter Ullrik. Med denne kosebamsen er du med på å bekjempe fattigdom! Denne gaven bidrar til at kasteløs ungdom i Nepal får kunnskap og kraft til å kreve sin rett. 750,- 600,- 250,- Bestill de symbolske julegavene på tlf. 38127500 eller strommestiftelsen.no/nettbutikk

© PressReader. All rights reserved.