Faedrelandsvennen : 2018-12-01

NYHETER : 5 : 5

NYHETER

5 NYHETER Faedrelandsvennen Lørdag 1. desember 2018 AP. Kommunevalget i 2019 dal og vest for Mandal var dårlig representert. Det samme var Kristiansand. – Mange lokalforeninger ønsket å endre listen slik at den ble noe bredere, og at Østre Agder, Farsund og Kristiansand ble styrket, forklarer han. – Så er det mange som ønsker å lage noe nytt og annerledes når man slår sammen to fylker. At dette er utrolig kjedelig for Terje Damman tror jeg alle forstår. Men sånn er politikkens vesen, sier Sørensen. man har bare hørt ham kommentere resultatet på radioen. – Når en sittende fylkesordfører blir totalt vraket etter 23 år i fylkespolitikken, kunne han kanskje fått en telefon fra fylkesledelsen? – Min opplevelse er at Terje Damman var godt informert om at det var kommet innspill fra lokalforeningene og at han ville møte motstand på sjuendeplassen. Som fylkesleder er jeg uhyre varsom med å blande meg inn i nominasjonsdiskusjoner. Min oppgave er å sørge for at ting fungerer best mulig uansett utfall på nominasjonsmøtene, og uansett hvem som blir valgt til kandidater, sier Furre. ● ● ● – IKKE NATURLIG OPPFØLGING – Det er ikke naturlig med oppfølging av kandidater som ikke får de posisjonene de hadde håpet på. Det har ● TONE SANDBERG TEKST: [email protected] vi ingen rutiner for, sier lederen av Agder Høyre, Harald Furre. Terje Dam-

© PressReader. All rights reserved.