FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ar­beids­fel­les­ska­pet NCC/ Rep­stad An­legg

Er et ar­beids­fel­les­skap mel­lom riks­en­tre­pre­nø­ren NCC og en­tre­pre­nø­ren Rep­stad An­legg i Søg­ne.

Fel­les­ska­pet ble opp­ret­tet i for­bin­del­se med byg­gin­gen av den nye Vågs­bygd­vei­en, fyl­kes­vei 456.

NCC had­de an­svar for be­ton­gog tun­nel­ar­bei­der.

Rep­stad An­legg had­de an­svar for grunn­ar­bei­der og tra­fikk­av­vik­ling.

OOOO

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Mo­na Mor­ten­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Rep­stad An­legg, på kon­to­ret sitt i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.