På Po­li­ti­cos su­per­lis­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Men Uten­riks­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de er helt i topp­sjik­tet på Po­li­ti­cos lis­te over po­li­ti­ke­re som vil for­me Euro­pa i 2019.

– Jeg vet ik­ke hvor­for jeg er kom­met med på den lis­ten, sier uten­riks­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H). Hun kal­ler Po­li­ti­co-kårin­gen en hyg­ge­lig over­ras­kel­se. Helt på topp av lis­ten løf­ter Po­li­ti­cos euro­pe­is­ke ut­ga­ve fram Ita­lias kon­tro­ver­si­el­le in­nen­riks­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni. Erik­sen Sørei­de top­per på sin side «doers»-lis­ten foran blant an­net Spa­nias stats­mi­nis­ter Pe­dro Sán­chez og tys­ke Mar­tin Sel­mayr, som tid­li­ge­re i år over­tok som ny ge­ne­ral­sek­reta­er i EU­kom­mi­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.