Krang­ler vi­de­re om reg­nin­ga

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Ar­beids­sel­ska­pet Ncc/rep­stad An­legg og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne krang­ler vi­de­re om slutt­be­ta­lin­gen for den nye Vågs­bygd­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.