Faedrelandsvennen : 2018-12-05

ØKONOMI : 24 : 24

ØKONOMI

24 MENING Faedrelandsvennen Onsdag 5. desember 2018 KLIMA DEBATT og ukrenkelig, dvs. som bør ikke krenkes. Det er dette menneskesynet som begrunner alle menneskers menneskerettigheter. Jeg velger å avslutte denne meningsutvekslingen her. med urette tillegges feil motiver for sitt arbeid. Det stilles til og med spørsmål om hans karakter angående pengeinnsamlingen i forbindelse med helbredelsestjenesten. Når det antydes at han prøver å tjene penger eller oppnå makt på andres nød, virker det insinuerende. Dette er ingen svindelvirksomhet. Det er rart at et menneske som vil gjøre godt, skal bli fremstilt så feilaktig. Det er ikke pengene som er drivkraften til hans handlinger. Nei, det er iveren etter å se mennesker bli hjulpet. Han «fisker ikke i vann med nød», men han røres av medlidenhet med andres nød og plage. Etter 30 års kjennskap til og vennskap med Svein Magne Pedersen kan vi uten forbehold gi ham det beste skussmål. Det har vaert en glede å følge hans arbeid gjennom årene. Utallige helbredelser og mirakler har beviselig funnet sted. Å lese og høre om og selv vaere vitne til at folk blir helbredet, er stort. Vi forstår frustrasjonen når helbredelsen ikke manifesterer seg. Det er derfor predikanten oppfordrer til flere bønnestunder. Han vet at kroppen kan bli leget litt etter litt, ved Guds hjelp. Stiftelsen «Jesus leger» borer brønner og bygger barnehjem i India til tross for uforutsigbare forhold. Sterk kristendomsforfølgelse i området førte dessverre til at lederen for et av de to omtalte boligkompleksene ble angrepet og drept. Følgen var at bygningen ble forlatt og barna spredt. Det skulle tale for seg selv. Svein Magne Pedersen lever materielt sett et enkelt og nøkternt liv. Han er en mann med full integritet. Han tror på en god og allmektig Gud, og etterfølger Jesu bud om å helbrede de syke. Det overnaturlige som skjer ved guddommelig helbredelse, vil alltid berøre, da det beviser Guds eksistens. ABORTLOVEN Til Maren Garmann Launes og Randi Fredriksen RAKEL LARSEN, Audnedal Maren Garmann Launes og Randi Fredriksen hevder at man ikke skal bruke seg selv som eksempel i en debatt. RUS Marte Wexelsen Goksøyr har f.eks. gjort det, i ulike sammenhenger, t.o.m. i Stortinget og tv, og bruker seg selv som eksempel på de som har Down syndrom som dypt berøres av abortlovens paragraf 2c. Mitt barn med Down syndrom (og autisme), har samme rett til å bruke seg selv som eksempel for å forsvare sin rett å eksistere akkurat som hun er. Men ettersom barnet mitt ikke er i stand til å gjøre det, har jeg som hennes mor ansvar å gjøre det til mitt barns forsvar. Å argumentere mot en urettferdig lov, som garanterer en gruppes rettigheter (for eksempel kvinne majoritetens frihet over sin kropp) men som diskriminerer en minoritets rett til liv (de som har Down syndrom), er ikke primaert et personlig angrep på majoriteten, men en kritikk av en lov som i et demokratisk samfunn diskriminerer og benekter rett til liv til minoriteten som mangler makt for å forsvare sin rett til liv. Dette er en alvorlig demokratisk brist som må bekjempes. Denne bristen har sin forklaring bla. i det faktum at det som er juridisk rett ikke alltid er etisk rett. Det er altså det etiske aspektet av abortloven – som er universelt – som jeg kritiserer når jeg i en av mine artikler i Fvn/lindesnes avis – når jeg skriver at i den nåvaerende abortlovens paragraf 2c «prinsippene går foran etikken». Jeg hevder det omvendte. Jeg kritiser abortlovens paragraf 2c også med tanke på de negative konsekvenser den kan ha på vårt samfunn. Den kan skape en generell negativ, etisk holdning mot mennesker med Downs syndrom. En slik etisk holdning kan skape uro, og destruktive handlinger mot mennesker med Downs syndrom. Jf. eksempelvis de homofiles situasjoner i ulike deler av verden. I en del land kan homofile drepes bare av det faktum at de er homofile. Dette er rasisme og fascisme, fenomener som vi ikke vil ha i Norge. Jeg argumenterer mot en diskriminerende lov som klassifiserer mennesker etter egenskaper, der en del har et verdifullt liv, mens andre, som de med Down syndrom, ikke har et verdifullt liv (livets uverdig liv). Dette baseres på et ikke humanistisk menneskesyn som er motsatt til det menneskesynet som Norges grunnlov er tuftet på, nemlig et syn som hevder at alle mennesker uansett deres ulikheter … har samme menneskeverd, et verd som er absolutt, likt for alle, ugraderbart O Elbilene gir ingen klimagevinst å snakke om, skriver innsenderen. Om å synliggjøre enkeltmennesket FOTO: REIDAR KOLLSTAD Kristiansand som klimaby «Hans budskap er at vi må se disse menneskene, ikke bare som en gruppe. Men må huske på at det er ulike skjebner og personer som kan ha ressurser, varme og noe å gi oss». Ordfører Furre (20. november) ønsker med bakgrunn i Klimapanelets siste rapport å gjøre Kristiansand til en klimavennlig by. Det betyr at de nye mellomklasse elbilene svarer for omtrent like mye CO2 som en VW Golf Blue Motion, selv om elbilene merkelig nok bokføres med null utslipp. Om også elbilene lades med opprinnelsesgarantert strøm, blir dette et nullsumspill, fordi andelen fossil varmekraft da vil øke for de andre strømkundene i Norge, som ikke kjøper opprinnelsesgarantier. Skulle det likevel vaere viktig å redusere Co2-utslippene, er det best om alle i stedet for å kjøpe elbil bruker sin fossilbil 5 år lenger, eller mer. Det er et interessant paradoks at når transportselskapet i Leipzig kjøper opprinnelsesgarantier Dette er sitat fra Faedrelandsvennens leder 30. november, dagen etter at Petter Uteligger hadde forelest i Kristiansand. I lederen påpekes det også: «Det er en viktig påminnelse om nestekjaerlighet og respekt, spesielt i disse førjulstider». Dette er et viktig budskap. Men for meg som har jobbet naert dette miljøet i snart 13 år, bringes ikke budskapet frem først og fremst rundt juletider. Men i hverdagen. Gjennom å stå å selge gatemagasinet, enten det nå er Megafon, Asfalt, Klar, =Oslo, Virkelig, eller Sorgenfri, så er det budskapet om at hver enkelt rusmisbruker er et unikt menneske, på godt og vondt. Gatemagasinet blir alibiet for kontakt, og det har en tosidig effekt. Selgerne blir kjent med ulike familiemennesker og minnet på sin egen og at det normale i livet ikke er rus. Kundene oppdager at selgerne er mennesker, med ulike lengsler og drømmer som dem selv. Petter Uteligger gjør og har gjort en fantastisk jobb for denne gruppen, og for å synliggjøre dem som enkeltindivider. Men jeg skulle ønske at media var like opptatt av den jobben som gatemagasinene i Norge gjør. Og at det finnes flere enn kun =Oslo. O D ette er svaert betenkelig, for rapporten har fundamentale problemer, på samme måte som klimapolitikken i Kristiansand. Den siste rapporten har avskrevet alle naturlige klimavariasjoner, selv om Klimapanelet tidligere har fastslått at de naturlige variasjonene er betydelige. Rapporten har uten nye og avgjørende funn forlatt hovedkonklusjonen i forrige rapport, om at minst halvparten av klimaendringene etter 1951 er menneskeskapt, noe som betyr at inntil 49 prosent av endringene kan vaere naturlige. Rapporten er bygget utelukkende på modellscenarier, igjen bygget på hypoteser om klimasystemet. Og vi vet at klimamodellene feiler, for de har ikke kunnet forutsi fremtidig temperatur. Med tall fra klimamodellen MAGICC 6.3 kan vi beregne virkningen av de annonserte kutt på 150 000 tonn CO2. Gjennomføres reelle kutt fra i dag, betyr dette en redusert oppvarming i år 2100 i beste fall på 4 milliondeler av en grad. Elbilpolitikken er Norges dyreste klimatiltak noen sinne. Om vi når målet om 1 million elbiler i 2025 vil dette i følge Statistisk sentralbyrå ha kostet 280 milliarder kroner. Elbilene gir heller ingen klimagevinst å snakke om. Batteriproduksjonen svarer for mye CO2 som må utlignes over kjøretøyets levetid. Og så lenge norske kraftprodusenter selger opprinnelsesgarantier for strøm til utlandet, lades elbilene i Norge med et betydelig innslag av fossil varmekraft. Elbilpolitikken er Norges dyreste klimatiltak noen sinne. ❞ BJØRG OG ARVE AARRESTAD fra Norge, så kan de med god samvittighet reklamere med, og bokføre at trikkene kjører på fossilfri norsk strøm, samtidig som vi må bokføre strøm med et tilsvarende fossilt innslag. Biodrivstoff kan vaere meget problematisk og er ikke utslippsfritt, men bokføres likevel med null utslipp. Første generasjons drivstoff lages stort sett av matemner og følges til dels av store naturødeleggelser. Andre generasjons drivstoff som lages av skogsvirke, gir mer CO2 per kg enn forbrenning av kull. Det er bra å arbeide for at Kristiansand skal bli en by med godt miljø. Men det er galt å bygge på feilaktige premisser og å gjennomføre tiltak uten virkning. Det er sikkert mulig for bystyret i 2030 å bokføre et kutt på 150.000 tonn, men i den virkelige verden er dette umulig. DIKT Å bety en forskjell ODDMUND HARSVIK, redaktør Gatemagasinet Klar Kristiansand Tenk på livet ditt, Alt mitt og alt ditt gjør litt og litt, Du skal våge å utfordre og vaere annerledes i din gjøren og laden, Slik blir du best til å mestre alt til du utbryter Amen, Livet er kamp og strid, Og livet er å vaere god og blid! LIVSSYN Misjonen «Jesus leger» SVERRE LARSEN, Kristiansand Evangelist Svein Magne Pedersens virksomhet har vaert tema en tid både i presse og TV. STEIN STORLIE BERGSMARK fysiker, tidligere seniorforsker Vi ser at han i enkelte media O

© PressReader. All rights reserved.