Faedrelandsvennen : 2018-12-05

ØKONOMI : 25 : 25

ØKONOMI

• 25 Onsdag 5. desember 2018 KULTUR KOMMENTAR Kilden bør stramme inn listen med gratispassasjerer og utvise bedre skjønn. Den lange listen over hvem som får gratisbilletter skader Kilden og kulturens rykte og legitimitet. FOTO: KRISTIN ELLEFSEN Kildens frieri til eliten Kilden sier de vil gå gjennom listen over dem som får gratisbilletter til konsert- og teaterhuset. Det bør de. Den listen skader kulturens rykte. for at viktige premissleverandører i den sørlandske og av og til også nasjonale offentlighet har en naerhet og et eierskap til Kilden. Kanskje en varme for det største og viktigste kulturhuset på Sørlandet. vårt felles eie så skal de vaere svaert påpasselige med å dele ut privilegier. utvalg. Og kanskje finnes det andre mellomløsninger som Kilden bør utrede. At man for eksempel kan reservere billetter til et knippe personer, men at de betaler selv? For det er viktig at sørlandsbenken på Stortinget kjenner til hva som skjer på Kilden, men det kan vaere et poeng at politikere flest også vet hvor dyrt det blir hvis man jevnlig skal ta med seg familien inn i de røde salonger. Man kan si at nettopp fordi Kilden er en offentlig institusjon og forvalter vårt felles eie så skal de vaere svaert påpasselige med å dele ut privilegier. ❞ Å erklaere disse gratisbillettene som det endelige beviset på at Kilden er for fiffen er sludder. Kilden er for folk flest. Men det koster mye penger å lage kultur og det kan selvfølgelig ikke vaere gratis. Som med alle andre ting i livet vil altså noen grupper av befolkningen kunne prioritere billetter til sceneopplevelsene, andre vil sjelden eller aldri ha råd, og noen tar seg ikke råd, velger andre ting. ● KAREN KRISTINE BLÅGESTAD Det er viktig å skille snørr og barter. Det er et poeng å skille sponsorene fra de øvrige gjestene. Sponsorer får et knippe billetter som deles videre. Faedrelandsvennen har praksis på å dele dem til ansatte, mens andre kanskje også bruker det forretningsforbindelser og samarbeidspartnere. Men listen utenfor sponsoratet er lang og lengre enn lang. Hvor mange politikere som for eksempel er representert. Eiere, sies det, men er det nok å vaere vara i fylkestinget i Aust-agder for å få gratisbillett til Fjaereheia? Og er det virkelig viktig for Kilden at Trond Giske kommer? ● KULTURREDAKTØR [email protected] 995 23 158 D et er ikke uvanlig. Det er utbredt i kulturlivet, men det er også utbredt i sportsverdenen, eller rundt andre begivenheter. Noen spesielt inviterte. Noen som får de beste setene, de beste plasseringene. Noen som blir invitert på et glass før eller etter om det er i Vip-loungen på Sør Arena, bak noen sperringer på Palmesus eller i Kildens indre gemakker. Det finnes en gammel og seiglivet fordom om at kultur er for fiff. En forestilling om at kulturen på Kilden er for eliten, og at den som skal etableres i Kunstsiloen også vil bli det. Den lange listen over gratispassasjerer kan forsterke den fordommen. Det er nedbrytende. Ikke bare for Kilden, men for kultur som sådan. Den som er og den som skal komme. ● Dette er en politisk vondte - og senest i kulturmeldingen som Trine Skei Grande nettopp la fram er tilgjengeligheten til kultur sett på som en utfordring. Å ha tilgang på kultur er en menneskerett, det er en del av demokratibyggingen i landet vårt. Men det finnes mer enighet om at dette er en utfordring, enn det finnes løsninger på den utfordringen. ● Det finnes gamle fordommer om kultur. Men også gamle sannheter. Som at det i kulturen – som i livet ellers – følger privilegier med å vaere privilegert. Desto større grunn til å revidere – både fordommer og sannheter. ● Hans Antonsen sier det er lett å forsvare mange av gjestene fordi Kilden er en offentlig institusjon og det gjelder å vise aktivitetene frem. Det er et viktig poeng. Men det kan også snus rundt. Man kan si at nettopp fordi Kilden er en offentlig institusjon og forvalter ● Det er ikke unaturlig, det kan også vaere påkrevd. Kilden vil bygge relasjon med aktører og personer som kan markedsføre institusjonen, eller påvirke noe rundt den. Det er å bygge merkevare, drive markedsføring og sørge ● Kilden har nå et problem nå for denne listen med gratispassasjerer ser veldig utvannet og omfattende ut. Skal man operere med gratisbilletter bør det vaere et svaert kresent og svaert relevant ●

© PressReader. All rights reserved.