Faedrelandsvennen : 2018-12-05

NYHETER : 8 : 8

NYHETER

8 NYHETER Faedrelandsvennen Onsdag 5. desember 2018 DEN NYE VÅGSBYGDVEIEN. Til retten for å stride om 160 millioner kroner Hadde de godtatt dommen, ville denne saken vaert over. ❞ Arbeidsfellesskapet Ncc/repstad Anlegg og Vest-agder fylkeskommune skal i februar krangle videre om sluttbetalingen for den nye Vågsbygdveien i Agder lagmannsrett. NY RUNDE I RETTEN og 26. juni 2014 ble firefeltsveien fra Kolsdalen til Lumberkrysset, inkludert tunnelanlegget Vågsbygdporten, offisielt åpnet. – Allerede høsten 2010 hadde vi de første uenighetene med Statens vegvesen om betaling. Det var interne diskusjoner helt fram til oppgjøret i 2014. Da veivesenet hadde protester mot våre krav, gikk vi til tingretten, forklarer Mortensen. Fylkeskommunen ble, sommeren 2017, altså dømt til å betale 79,4 millioner kroner ekskludert moms, til arbeidsfellesskapet Ncc/repstad Anlegg. Av denne summen er cirka 20 millioner påløpt prisstigning og renter. Kravet fra motparten var som tidligere nevnt på 184,6 millioner kroner. Vest-agder fylkeskommune valgte å anke en tredel av enkeltsakene i dommen, og i februar 2019 starter en ny rettsrunde i Agder lagmannsrett i Kristiansand. KONTRAKT PÅ OVER 595 MILL. Budsjettrammen for den nye Vågsbygdveien var på 1,08 milliarder kroner (i 2009-kroner) inkludert moms. Den opprinnelige kontrakten mellom de to partene var på 595,5 millioner kroner ekskludert moms. Arbeidsfellesskapet Ncc/repstad Anlegg saksøkte Vest-agder fylkeskommune med krav om å få utbetalt 184,6 millioner kroner med moms og forsinkelsesrenter, for det fellesskapet mener er ekstra arbeid utover det som var avtalt i kontrakten. Det er tolkningen av kontrakten som uenighetene i stor grad dreier seg om. I januar 2017 startet den komplekse saken i Kristiansand tingrett. Da var det satt av sju uker til saken, der rundt 60 enkeltkrav eller enkeltsaker knyttet til prosjektet skulle behandles. opp det som skal gjøres opp, sier mellom fire og fem millioner kroner i saksomkostninger. – I tillegg kommer det interne kostnader som følge av saken, påpeker Mona Mortensen. Hun sier at arbeidsfellesskapet på sin side ville droppet en avledet anke om Vest-agder fylkeskommune hadde godtatt dommen fra Agder tingrett hvor de ble dømt til å betale 79,4 millioner kroner. – Hadde de godtatt dommen, hadde denne saken vaert over. Nå drar de oss inn i en ny rettsrunde, sier Mortensen. Det er satt av sju uker til rettssaken i Agder lagmannsrett. Saken starter 26. februar og skal etter planen vaere ferdig 12. april. KRISTIANSAND/SØGNE Stig Bergthomassen DREIER SEG OM 160 MILLIONER – Hvis Statens vegvesen hadde godtatt dommen, hadde vi sluppet en ny rettssak, sier Mona Mortensen, administrerende direktør i Repstad Anlegg – som har hovedkontor i Søgne. Sommeren 2017 ble Vest-agder fylkeskommune dømt til å betale 79,4 millioner kroner uten moms til arbeidsfellesskapet Ncc/repstad Anlegg, som var hovedentreprenør for den nye Vågsbygdveien. Vest-agder fylkeskommune og Statens vegvesen var oppdragsgiver i forbindelse med prosjektet. i Statens vegvesen, prosjektleder for den nye Vågsbygdveien, som nå forbereder seg til saken sammen med sine advokater. Da det ble klart at fylkeskommunen anket dommen, svarte NCC/ Repstad Anlegg med å lage en såkalt avledet anke – en motanke. – Fylkeskommunen anket sakene de tapte. Vi svarte med å anke sakene vi tapte, forteller Mona Mortensen. Med unntak av sakene som ble avklart i forrige rettsrunde, mellom 20 og 25 saker, er det nå duket for en rettsrunde med naer en full gjennomgang av sakskomplekset. Nå dreier tvistesummen seg om rundt 160 millioner kroner. – Det handler om veldig mange enkeltsaker som partene ikke er enige om. Vi mener at vi har gjort – Dere ble dømt til å betale 79,4 millioner kroner, mens det opprinnelige kravet var atskillig større. Var ikke dommen så pass god for dere at dere kunne godtatt den? – Vi er ikke på noen måte fornøyd med dommen. Vi mener en rekke forhold med dommen er feil, kommenterer Berg-thomassen. SAKSØKTE FYLKESKOMMUNEN – VILLE DROPPET ANKE I 2010 gikk den første salven lufta i forbindelse med byggingen av den nye Vågsbygdveien i Kristiansand, Runden i Kristiansand tingrett skal ha kostet hver av partene TORMOD FLEM VEGGE TEKST: [email protected]

© PressReader. All rights reserved.