Thea (22) top­per pre­sti­sje­lis­te

22 år gam­le Thea So­fie Loch Naess fra Kris­tian­sand top­per Imdb-lis­ta. Hun er nå num­mer én i ver­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Thea So­fie Loch Naess fra Kris­tian­sand top­per den an­er­kjen­te film­data­ba­sen IMDBS topp­lis­te over ver­dens mest po­pu­la­ere skue­spil­le­re.

KRIS­TIAN­SAND – Ska­de sier takk for at hun er num­mer én på IMDB. Hun er synsk, men så ald­ri det­te kom­me, skri­ver Thea Loch Naess hu­mo­ris­tisk un­der et bil­de av seg selv på Insta­gram, kledd som ka­rak­te­ren Ska­de fra Net­flix-se­ri­en «The Last King­dom».

HOL­LY­WOOD-KJENDISER

For en uke si­den ble det kjent at sør­lands­jen­ta var på tiende­plass hos den an­er­kjen­te film­data­ba­sen IMDBS så­kal­te «star­me­ter», som opp­da­te­res ukent­lig. Film­data­ba­sen har over 250 mil­lio­ner må­ned­li­ge bru­ke­re og har en topp­lis­te over de mest po­pu­la­ere skue­spil­ler­ne, som ba­se­rer seg på bru­ker­nes tra­fikk.

Nå er skue­spil­le­ren fra Kris­tian­sand på første­plass og er den førs­te nord­man­nen som har klart å top­pe den­ne lis­ten hos IMDB. 22-årin­gen forbi­går sto­re kjen­dis­navn som «Fred­die Mercury»-ak­tu­el­le Ra­mi Ma­lek og «Aqua­man»-skue­spil­ler Ja­son Ma­moa.

– Det­te er vel­dig stas, men også vel­dig rart. Der er try­net mitt med al­le de men­nes­ke­ne. Det var så hyg­ge­lig, (...) og det var godt å føle at det man gjør blir sett. Det er en hyg­ge­lig an­er­kjen­nel­se. Og det er førs­te gang en nord­mann er på topp 10, så det fø­les så sykt og litt ufor­ståe­lig, sa hun i et ny­lig in­ter­vju.

Etter at Thea So­fie Loch Naess gjor­de et navn ut av seg i norsk film­bran­sje etter skue­spil­ler­de­bu­ten i «Natt til 17», etter­fulgt av «Birke­bei­ner­ne» og «Dry­ads», har 22-årin­gen fra Kris­tian­sand lan­det en stør­re skue­spil­ler­rol­le i Net­flix-stor­se­rie. Hun er ak­tu­ell som vi­king­kvin­nen Ska­de i tred­je se­song av se­ri­en «The Last King­dom».

I et tid­li­ge­re in­ter­vju med krs­by.no hin­ter Loch Naess til at det er ikke er håp for ka­rak­te­ren Ska­de til å va­ere med i ny se­song.

Li­ke­vel har Net­flix-se­ri­en gitt hen­ne spring­brett til å få nye rol­ler i Hol­ly­wood. Sør­lands­jen­ta er nå i Los An­ge­les for å spil­le inn en in­die­film sam­men med Dis­ney Chann­el-stjer­nen Dy­lan Sprou­se, kjent barne­skue­spil­ler fra tv-se­ri­en «Zack & Co­dys søte ho­telliv».

– Det­te er en in­die­film med Dy­lan Sprou­se. Thea 8 år had­de dødd hvis hun viss­te om det­te mens hun så på «Zack & Cody». Vi skal spil­le inn nå i de­sem­ber, så jeg tror den kom­mer nes­te år, sier fort­set­ter hun.

WISTING-SE­RIE

I til­legg har hun kap­ret en rol­le i den nors­ke se­rie­sat­sin­gen «Wisting», en dra­ma­ti­se­ring av bok­se­ri­en til krim­for­fat­ter Jørn Lier Horst.

Hol­ly­wood-stjer­nen kjent fra «The Ma­trix»-fil­me­ne, Car­rie-anne Moss, og nors­ke Sven Nor­din skal med­vir­ke i den norsk-re­gis­ser­te sat­sin­gen. Se­ri­en skal va­ere kjøpt opp av strømme­tje­nes­ten Via­play, og skal iføl­ge Loch Naess ha pre­miere rundt april 2019.

– Der spil­ler jeg noe helt an­net enn Ska­de, nem­lig en rosa­b­log­ger. Det var rart å rei­se mel­lom de to job­be­ne og ka­rak­te­re­ne. Fra skitt og blod til ma­ni­kyr og pushup bh, sa hun i et tid­li­ge­re in­ter­vju med krs­by.no.

SKJERM­DUMP IMDB

Skue­spil­ler­in­nen fra Kris­tian­sand er nå på første­plas­sen hos film­data­ba­sen IMDBS «star­me­ter», som fø­rer en ukent­lig opp­da­te­ring over de mest po­pu­la­ere skue­spil­ler­ne.

FOTO: HIEU LE/

FOTO: SKJERM­DUMP IMDB

Thea So­fie Loch Naess er nå ak­tu­ell i Net­flix-stor­se­ri­en «The Last King­dom»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.