Tigge­for­bu­det er opp­he­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

By­sty­ret i Lil­le­sand ved­tok ons­dag kveld å fjer­ne for­bu­det mot tig­ging i kom­mu­nen.

I no­vem­ber ble det klart at fler­tal­let i for­mann­ska­pet øns­ket å opp­he­ve for­bu­det, som tråd­te i kraft i mars 2015.

For­bu­det fjer­nes for­melt i en end­ring av kom­mu­nens po­liti­ved­tek­ter. Sa­ken var ute på hø­ring i juni og juli i år. Lens­mann Kje­til Ny­gård i Lil­le­sand pek­te i sin hø­rings­ut­ta­lel­se på at «Lens­man­nen kan ikke se at det er rik­tig bruk av po­li­ti­ets res­sur­ser å føre en forut­gå­en­de kon­troll med en el­lers le­gal ak­ti­vi­tet.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.