To le­ger sier opp i pro­test

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG

To le­ger ved Evje lege­sen­ter har vars­let om opp­si­gel­se fra års­skif­tet.

– Jeg har meldt ty­de­lig fra at her er det for mye å gjø­re, og jeg opp­le­ver ikke noe støt­te fra kom­mu­nen, skri­ver fast­le­gen Ole Kjenn Gun­der­sen i en e-post til kom­mu­nen. Han har sam­men med Ron­ny Skil­le vars­let opp­si­gel­se.

Det er avi­sen Se­tes­dø­len som har om­talt sa­ken.

Den økte ar­beids­meng­den er et re­sul­tat av at en tred­je fast­le­ge slut­tet på lege­sen­te­ret på Evje. I e-pos­ten skri­ver le­ge­ne at det i prak­sis ser ut til at det ikke blir an­satt en ny lege for å let­te på ar­beids­meng­den.

Se­tes­dø­len skri­ver at det er grunn til å tro at kom­mune­sty­ret kal­ler inn til haste­møte i lø­pet av tors­dag. Sa­ken blir også tema i kom­mune­styre­mø­tet nes­te tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.