FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De nye fyl­ke­ne

Stor­tin­get ved­tok re­gion­re­for­men 8. juni 2017, og be­stem­te at Nor­ge skal ha 11 fyl­ker in­klu­dert Oslo fra 1. ja­nu­ar 2020. Føl­gen­de sam­men­slå­in­ger ble ved­tatt: Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne Aust-ag­der og Vest-ag­der Vest­fold og Tele­mark Opp­land og Hed­mark Bus­ke­rud, Akers­hus og Østfold Troms og Finn­mark

Nord- og Sør-trøn­de­lag var al­le­re­de ved­tatt sam­men­slått, og ble til Trøn­de­lag 1. ja­nu­ar 2018.

Ro­ga­land, Mø­re og Roms­dal, Nord­land og Oslo fort­set­ter som i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.