På­gre­pet etter vold på Lund

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til et bo­lig­om­rå­de på Lund etter mel­ding om vold i 09-ti­den tors­dag mor­gen. – Det fram­står ikke som noe al­vor­lig. Det har va­ert en volds­hen­del­se, og vi har kon­troll på de som er in­volvert, sa ope­ra­sjons­le­der Tone Li­se Erik­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt. Det er snakk om en kvin­ne i 30-åre­ne og en mann i 50-åre­ne. Iføl­ge Erik­stad skal det va­ere en re­la­sjon mel­lom dis­se per­sone­ne, men de er ikke i fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.