Nå kan isen va­ere far­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Skal du til ind­re og kal­de­re strøk i Ag­der, bør du va­ere obs hvis du er fris­tet til å vand­re på is­lag­te vann. Nor­ges Liv­red­nings­sel­skap skri­ver i en presse­mel­ding at isen kan va­ere sva­ert far­lig nå, og at fa­ren øker når tem­pe­ra­tu­ren svin­ger kraf­tig. – Folk må vise sunn for­nuft og kjen­ne sitt is­vett, sier pre­si­dent Clai­re Al­fon­so i Nor­ges Liv­red­nings­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.