Ber­gund­hau­gen Ven­stre­topp i stor­kom­mu­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ARILD SANDVIK

Ivar Ber­gund­hau­gen fra Kris­tian­sand top­per for Venstre i Nye Kris­tian­sand.

Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len Venstre had­de ons­dag fel­les no­mi­na­sjons­møte. Par­ti­et no­mi­ner­te føl­gen­de til kom­mune­styre­val­get i Kris­tian­sand i 2019, iføl­ge en presse­mel­ding. Lis­ta har føl­gen­de seks kum­mu­ler­te: 1) Ivar Ber­gund­hau­gen, 2) Chris­ti­ne Alve­berg, 3) Petter Be­ne­stad, 4) Em­ma Lind, 5) Arild Berge, 6) Bir­git­te Kleiv­set.

På de nes­te plas­se­ne føl­ger Tom-in­ge Larsen, Mor­ten Le­uch Elie­son, Ire­ne Kas­per­sen og Ann Osa­land.

FOTO: PRIVAT

Topp­lis­ta til Venstre i Nye Kris­tian­sand. Fra v: Arild Berge, Bir­git­te Kleiv­set, Carl Petter Be­ne­stad, Chris­ti­ne Alve­berg, Ivar Ber­gund­hau­gen, Em­ma G. Lind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.