Fikk skarp bom­be i pos­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den mis­ten­ke­li­ge pak­ken som ble uska­de­lig­gjort ved po­liti­hu­set i Ski ons­dag, inne­holdt en bom­be som var kon­stru­ert for å spren­ge ved åp­ning.

– Vi an­ser det­te som et an­grep med stort skade­po­ten­si­al. Det var en im­pro­vi­sert sprengladning, en re­ell bom­be som had­de til hen­sikt å gjø­re ska­de på men­nes­ker, sa po­liti­mes­ter Jon Ste­ven Has­sel­dal i Øst po­liti­dis­trikt un­der en di­rekte­sendt presse­kon­fe­ran­se på po­liti­hu­set i Ski tors­dag klok­ken 13.

Has­sel­dal sier det er stor sann­syn­lig­het for at noen had­de mis­tet li­vet der­som bom­ben had­de de­to­nert. Kri­pos er nå kob­let inn i etter­forsk­nin­gen av sa­ken. Po­liti­mes­te­ren opp­ly­ser at de ikke har noen mis­tenk­te.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.