Al­vor­li­ge trus­ler mot Wa­ra

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) et­ter­fors­ker trus­ler og skade­verk på pri­vat­bo­li­gen og bi­len til jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp).

Det skri­ver Fil­ter Nyheter. Hand­lin­ge­ne, som reg­nes som al­vor­li­ge trus­ler, ble etter alt å døm­me be­gått natte­tid.

– Vi øns­ker ikke å gå i de­tal­jer på trus­sel­hand­lin­gen, men jeg kan be­kref­te at PST har star­tet etter­forsk­ning som gjel­der trus­ler mot myn­dig­hets­per­son. Etter­forsk­nin­gen er i en helt inn­le­den­de fase, sier se­nior­råd­gi­ver Mar­tin Bern­sen i PST til Fil­ter Nyheter. NRK skri­ver at både hus­veg­gen og bi­len til Wa­ra er gri­set til med rød ma­ling og tusj. Det skal også va­ere and­re as­pek­ter rundt sa­ken som gjør at politiet ser sva­ert al­vor­lig på sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.