Ekte­par fikk kul­tur­pris for øko­lo­gisk mat

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ESPEN SAND

Tirs­dag ble kul­tur­pris­vin­ner­ne i Lin­des­nes kom­mu­ne of­fent­lig­gjort. Lis og Olav Vande­skog får kom­mu­nens al­ler gje­ves­te ut­mer­kel­se.

Kul­tur­ope­ra­tør At­ti Eik­aas i Lin­des­nes kom­mu­ne me­ner vin­ner­ne har va­ert 40 år for­ut sin tid og star­tet med en al­ter­na­tiv livs­stil som i dag er van­lig for langt fle­re.

For over 40 år si­den kjøp­te de gård på Grøns­fjord i Lin­des­nes, der de etab­ler­te gart­ne­ri og se­ne­re ve­ge­tar­res­tau­ran­ten «Fire års­ti­der».

Ung­dom­mens kul­tur­pris for 2018 går til Aud Chris­ti­ne Mo­en (30), for sitt bar­ne- og ung­doms­ar­beid på Be­ta­nia Vi­ge­land.

FOTO: ROLF EIK­AAS, LIN­DES­NES KOM­MU­NE

Lis og Olav Vande­skog får kul­tur­pri­sen i Lin­des­nes kom­mu­ne. Tirs­dag over­ras­ket Ben­te Skoie, le­der for kom­mu­nens leve­kårs­ut­valg, ek­te­pa­ret med pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.