FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

19 år Ti­ril Ryk­ken Knud­sen,

Kris­tian­sand. Kja­ere Ti­ril. Gra­tu­le­rer så mye med 19-års­da­gen din i dag! Du er god som gull og vi er vel­dig stolt av deg og vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Mor­ten og mam­ma.

19 år Oda Ryk­ken Knud­sen,

Kris­tian­sand. Kja­ere Oda. Gra­tu­le­rer så mye med 19-års­da­gen din i dag! Du er god som gull og vi er vel­dig stolt av deg og vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Mor­ten og mam­ma.

19 år Ma­rit Ryk­ken Knud­sen,

Kris­tian­sand. Kja­ere Ma­rit. Gra­tu­le­rer så mye med 19-års­da­gen din i dag! Du er god som gull og vi er vel­dig stolt av deg og vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Mor­ten og mam­ma.

5 år Mar­tin Emil Kyr­ve­stad Sto­veland,

Kris­tian­sand. Vår su­per­kule gutt, Mar­tin Emil Kyr­ve­stad Sto­veland, fyl­ler 5 år i dag! Du er en kjempe­grei gutt og vi er vel­dig gla­de i deg. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Eli­se og Em­ma.

3 år Ka­ja Thor­kild­sen Ih­me,

Kris­tian­sand. Ku­le Ka­ja fyl­ler 3 år! Vi er så glad i deg. Man­ge klem­mer fra Fri­da, mam­ma og pap­pa.

3 år Ka­ja Thor­kild­sen Ih­me,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ka­ja Thor­kild­sen Ih­me, som fyl­ler 3 år i dag fre­dag 7. de­sem­ber. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i La e ring s verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.