Ols­bu Røise­land bes­te nors­ke på 21. plass

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Mar­te Ols­bu Røise­land ble bes­te nors­ke med 21. plass på nor­mal­dis­tan­sen tprs­dag.

Mar­te Ols­bu Røise­land bruk­te ver­dens­cup­star­ten som tre­ning og var for­nøyd med 18 treff på nor­mal­dis­tan­sen i Slo­ve­nia tors­dag.

Fro­land-lø­pe­ren på­dro seg to til­leggs­mi­nut­ter på 15-kilo­me­te­ren i Poklju­ka. Bom­skud­de­ne kom på førs­te stå­en­de sky­ting og sis­te lig­gen­de.

Ols­bu Røise­land end­te 1.33,9 mi­nut­ter bak den ukrains­ke vin­ne­ren Ju­lia Dzjy­ma. Hun

– Jeg er gans­ke for­nøyd. Det­te var min førs­te skik­ke­lig gjen­nom­kjø­ring si­den som­mer-nm, så jeg tar det­te som tre­ning. Jeg kjen­ner at for­men ikke er helt der den skal va­ere, sa hun til NRK og fort­sat­te:

– Den ene bom­men på stå­en­de var ir­ri­te­ren­de, men jeg er for­nøyd med 18 treff. Jeg hå- per nå at den fy­sis­ke for­men skal bli bed­re.

Mo­ni­ka Hoj­nisz fra Po­len så len­ge ut til å vin­ne tors­da­gens renn, men fra start­num­mer 94 slo Dzjy­ma til med per­fekt sky­ting og vant 5,9 se­kun­ders mar­gin. Det var hen­nes førs­te ver­dens­cup­sei­er.

Ti­ril Eck­hoff stil­te ikke til start tors­dag. Hun står over ver­dens­cup­åp­nin­gen for å bli best mu­lig for­be­redt til res­ten av se­son­gen. Eck­hoff har den sis­te ti­den slitt med for­kjø­lel­se, men er nå frisk og til­ba­ke i tre­ning.

BIRKE­LAND På TIEN­DE

På her­re­nes nor­mal­dis­tan­se ble Lars Hel­ge Birke­land nest best av de nors­ke. 30-årin­gen var feil­fri på de tre førs­te sky­tin­ge­ne, men fikk ett surt til­leggs­mi­nutt på sis­te stand­plass. Jo­han­n­es Thing­nes Bø ble bes­te nors­ke på sju­ende­plass etter tre bom. Mar­tin Fourca­de vant.

Mar­te Ols­bu ble num­mer 21 som bes­te nors­ke ski­skyt­ter på kvin­ne­nes nor­mal­dis­tan­se i ver­dens­cup­åp­nin­gen i Slo­ve­nia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.