LO­KAL­S­POR­TEN

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– lo­kal­idret­tens egne nyheter

Bli med i lo­kal­s­por­ten! fvn.no/lo­kal­s­por­ten er si­den for bru­ker­skapt inn­hold, der klub­ber og ut­øve­re selv skri­ver fra stev­ner, tre­ning og an­net. For­må­let er å spei­le mang­fol­det og bred­den i lo­kal­idret­ten, og fle­re av sa­ke­ne pub­li­se­res også på for­si­den til fvn.no. Fle­re gan­ger i uka sam­ler vi ut­valg­te bi­drag i pa­pir­avi­sen. Vil du som ut­øver el­ler din klubb va­ere med som bi­drags­yter, kan du sen­de en e-post til rune.stens­[email protected]

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.