END­RET LI­VET TO­TALT

Faedrelandsvennen - - SPORT -

I lø­pet av ett se­kund, en som­mer­dag i 1997, for­and­ret en vold­som kol­li­sjon li­vet til 43 år gam­le Ri­ta Vind­hol­men. Ulyk­ken knus­te krop­pen hen­nes, øde­la an­sik­tet og gjor­de hen­ne blind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.