VILLE IKKE BARE OVERLEVE

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

I lø­pet av ett se­kund, 18. au­gust 1997, for­and­ret en vold­som kol­li­sjon li­vet til da 43 år gam­le Ri­ta Vind­hol­men. – Et­ter ulyk­ken be­stem­te jeg meg for at jeg ikke bare ville overleve, jeg ville også leve. god helg SIDE 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.