Rop­stad top­per for KRF i Ag­der

Bjørn Rop­stad, ord­fø­rer i Ev­je og Horn­nes, ble tors­dag kveld valgt som Krfs fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat for nes­te års fyl­kes­ting­valg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN M. FIDJE

Han ble valgt med 72 stem­mer. Mot­kan­di­da­te­ne To­re Askild­sen fra Man­dal og Jon-olav Strand fra Ri­sør fikk hen­holds­vis 35 og 12 stem­mer. Det opp­ly­ser førs­te nest­le­der i Ag­der KRF, Ter­je Ei­kin.

I for­kant av no­mi­na­sjons­mø­tet vars­let Strand, som var inn­stilt på sju­en­de plass, at han ville trek­ke seg fra lis­ta der­som han ikke fikk en bed­re plas­se­ring. Han ble tors­dag kveld valgt inn på sjet­te plass, og blir der­med va­eren­de i fyl­kes­po­li­tik­ken.

Det­te er de sju førs­te på lis­ta: 1. Bjørn Rop­stad, Ev­je og Horn­nes, 2. Jan­ne Ny­støl, Far­sund, 3. Ru­ne André Sør­tveit Fru­støl, Kristiansand, 4. In­gunn Fjaer­bu Roppe­stad, Fro­land, 5. To­re Askild­sen, Man­dal, 6. Jon-olav Strand, Ri­sør, 7. In­ger Li­se Hille­stad Aa­sen, Ive­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.