Lil­le­sand kom­mu­ne tap­te i ret­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Lil­le­sand tap­te på alle punk­ter i retts­sa­ken om kunst­gres­set i Hol­ta, meld­te Lil­le­sands-pos­ten fre­dag. Kom­mu­nens ut­gangs­punkt i ret­ten var at kunst­gress­ba­ne­ne er uak­sep­tab­le slik de lig­ger nå, og at de må ut­bed­res. Men en en­stem­mig ting­rett fri­fant par­te­ne COWI AS, Hel­dal Entre­pre­nør AS og Unis­port Scan­di­na­via AS for er­stat­nings­krav fra Lil­le­sand kom­mu­ne. Kom­mu­nen må der­for be­ta­le mer enn fem mil­lio­ner kro­ner i saks­om­kost­nin­ger for seg selv om mot­par­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.