Pre­si­se­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RED.

●●I kom­men­ta­ren «Bit­ter makt­kamp i Frp» tors­dag, ble ut­tryk­ket «ram­met av» brukt om The­odor Bar­don Hel­land i for­bin­del­se med en kri­tisk re­vi­sjons­rap­port i Frp. Bar­don Hel­lands navn er imid­ler­tid ikke nevnt i re­vi­sjons­rap­por­ten. Det er der­for ikke dek­ning for å skri­ve at han ram­mes av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.