Ni mi­nut­ter stå­en­de ap­plaus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel mot­tok stå­en­de ap­plaus som var­te i hele ni mi­nut­ter, et­ter at hun had­de gitt sin sis­te tale som le­der for CDU.

Et ti­talls av de­le­ga­te­ne på CDUS lands­møte i Ham­burg fre­dag holdt opp pla­ka­ter der det sto «Takk, sjef» mens de hør­te på Mer­kels sis­te tale et­ter 18 år som le­der for det kris­ten­kon­ser­va­ti­ve par­ti­et.

– Vi har fort­satt mye igjen vi må gjø­re, sa Mer­kel i det hun gikk av sce­nen, kun ti­mer før av­stem­nin­gen som av­gjør hvem som blir hen­nes etter­føl­ger.

Mer­kel løf­tet fram hånd­te­rin­gen av flykt­ning­kri­sen og ba­lan­sen i Tysk­lands bud­sjett som noen av CDUS frems­te pre­sta­sjo­ner un­der hen­nes le­del­se.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.