Draps­sik­tet ra­ser­te cel­la

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den draps­sik­te­de Maka­ve­li Lin­dén li­ker ikke til­va­er­el­sen i feng­se­let i Dijon i Frank­ri­ke og har ra­sert cel­la si. Nå skal han tro­lig snart ut­le­ve­res til Nor­ge.

– Vi ven­ter på at do­ku­men­ter skal bli over­satt til svensk og over­le­vert til Maka­ve­li Lin­dén. Han har da 30 da­ger på seg til å kla­ge på ved­ta­ket om ut­le­ve­ring, sier sted­for­tre­den­de stats­ad­vo­kat i Dijon, Pas­cal Labon­ne-col­lin, til TV 2.

Han an­ty­der at førs­te mu­lig­het for ut­le­ve­ring til Nor­ge vil va­ere i midt­en av ja­nu­ar. Lin­déns for­sva­rer, ad­vo­kat Øystein Storr­vik, opp­ly­ser at 20-årin­gen vil sam­tyk­ke til ut­le­ve­ring.

Lin­dén har til­stått både ra­net og dra­pet i Oslo 15. ok­to­ber. Et­ter ni da­ger på flukt ble han på­gre­pet på tog­sta­sjo­nen i Dijon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.