En­de­lig

Faedrelandsvennen - - MENING - ULF ROSFJORD mil­jø-en­tu­si­ast

«En­de­lig er de her - pigg­dek­ke­ne! Oi som vi har gle­det oss til støy­en fra pig­ge­ne, det dei­li­ge as­falt­stø­vet, godt kryd­ret med salt, de dype spo­re­ne i as­fal­ten som gjør kjø­rin­gen eks­tra spen­nen­de!

●●Når vi i til­legg ko­ser oss med en mas­se tom­gang­skjø­ring, så kan vi trygt ene om, at vi nord­menn har me­get å gle­de oss over som ver­dens­mes­te­re i miljø­vern!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.