Den vik­tigs­te jule­ga­ven

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det na­er­mer seg jul. I man­ge uker har ga­te­ne ba­det i jule­lys og tv-re­kla­me­ne solgt jule­stem­ning på til­bud. Det kan va­ere lett å glem­me at ikke alle gle­der seg til høy­ti­den.

●●Mens man­ge tel­ler ned til en tra­di­sjons­rik fei­ring med fa­mi­lie og ven­ner, er det and­re som gru­er seg til hele de­sem­ber. Man­ge nord­menn fei­rer ikke jul. Kan­skje på grunn av re­li­gion, at de ikke har noen å fei­re med, at øko­no­mi­en ikke strek­ker til el­ler for­di de er al­vor­lig syke. Uan­sett skal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.