NYTT SYSTEM!

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●●Vi har i leng­re tid job­bet med å ut­vik­le et nytt system for inn­sen­din­ger på fvn.no/folk. Nå er den nye sida en­de­lig oppe og går! Og det er den sam­me nett­si­den som er gjel­den­de.

●●Du kan også bru­ke A til Å-me­ny­en på fvn.no og vel­ge «Folk», el­ler tryk­ke på «Folk» i me­ny­en i mo­bil-ap­pen.

●●Der kan du vel­ge burs­da­ger, ny­fød­te, brude­par og bryl­lups­hil­sen – ak­ku­rat som før. Men det nye sys­te­met er mye mer bru­ker­venn­lig enn det gam­le. Vi hå­per dere li­ker det nye sys­te­met like mye som vi gjør. Har du noen spørs­mål – el­ler til­bake­mel­din­ger på de nye si­de­ne – så kan du sen­de en mail til [email protected]

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.