Tolv på topp

Faedrelandsvennen - - NAERT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Klipp ut. Slå opp i Bi­be­len. Les. Bli rik! Her føl­ger en uauto­ri­sert lis­te over de vik­tigs­te teks­te­ne om han som for­lot sin him­mels­ke her­lig­het for å kom­me ned til vår jord.

1. Lu­kas 2,1-20 (Jule­evan­ge­li­et). Les helst hele ka­pit­tel 1 og 2!

2. Jo­han­n­es 1,1-18 (Jo­hann­es­pro­lo­gen, et an­ner­le­des jule­evan­ge­li­um)

3. Mat­teus 1,18-2,23 (Engle­be­søk til Josef, vis­menn og fluk­ten til Egypt)

4. Je­sa­ja 9,2-7 (Det fol­ket som vand­rer i mør­ket, får se et stort lys.)

5. Mi­ka 5,1-4a (Frel­ser­kon­gen fra Bet­le­hem)

6. Je­sa­ja 7,14 (Den unge jen­ta skal bli med barn)

7. Je­sa­ja 11,1-10 (En kvist skal sky­te fra Isa­is stub­be – en ny Da­vid skal kom­me)

8. Je­sa­ja 40,1-5 (Rydd Her­rens vei)

9. He­breer­bre­vet 1,1-6 (Han er ut­strå­lin­gen av Guds her­lig­het)

10. Filip­per­bre­vet 2,5-11 (Filip­per­brevs­hym­nen)

11. Ko­los­ser­bre­vet 1,15-20 (Ko­los­ser­brevs­hym­nen)

12. Lu­kas 4,16-22 (Jesu pro­gram­tale)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.