Sje­fen tvi­ler på Nort­hug i Tour de Ski

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Pet­ter Nort­hug re­spon­de­rer greit på tre­ning, men er ikke ak­tu­ell til Tour de Ski slik si­tua­sjo­nen er i dag, sier lands­lags­sjef Vidar Løfshus.

Nort­hug har sagt at han ikke ville gjø­re krav på en plass i Tour de Ski hvis det var and­re lø­pe­re som var kva­li­fi­sert.

– Som Pet­ter sier, han kan gå hvis det åp­ner seg en mu­lig­het. Det er man­ge lø­pe­re som har be­gynt å gå fort. Pet­ter er ikke der nå, sier Løfshus til Adresse­avi­sen.

Lands­lags­sje­fen blir opp­da­tert om Nort­hug gjen­nom sprint­tre­ner Arild Mon­sen, som til avi­sen opp­ly­ser at lang­renns­stjer­nen gjør grei re­spons på tre­ning.

Et­ter Gålå-ren­ne­ne for knap­pe to uker si­den har Nort­hug holdt seg frisk og fått trent som plan­lagt. Nes­te helg går han sann­syn­lig­vis i Sve­ri­ge, sam­ti­dig som ver­dens­cu­pen ar­ran­ge­res i Da­vos (Sveits).

Tour de Ski går fra 29. de­sem­ber til 6. ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.