Thing­nes Bø su­ve­ren i Slo­ve­nia

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Jo­han­n­es Thing­nes Bø klin­te til i spo­ret og med én bom vant han se­son­gens førs­te sprint i slo­vens­ke Pokljuka fre­dag.

Thing­nes Bø stakk av med sei­e­ren et­ter im­po­ne­ren­de lang­renn og ni av ti full­tref­fe­re i den førs­te sprin­ten den­ne se­son­gen.

Der­med over­tar han le­der­trøy­en i ver­dens­cu­pen foran An­to­nin Gui­gonnat, som tok 2.-plas­sen fre­dag. Fransk­man­nen hav­net 16,1 se­kun­der bak Thing­nes Bø og 0,3 se­kun­der foran rus­sis­ke Alex­an­der Logi­nov som tok 3.-plas­sen.

– Det skjer noe med krop­pen min når det er ver­dens­cup. Jeg kjen­ner det lik­som i krop­pen når jeg leg­ger meg i sen­ga. En rar fø­lel­se, sa Thing­nes Bø til NRK.

Tar­jei Bø knep 4.-plas­sen og 22 år gam­le Sind­re Pet­ter­sen fikk sitt sto­re gjen­nom­brudd da han gikk inn til 6.-plass. Hen­rik L’abée-lund ble num­mer åtte.

I fjor var det en nord­mann på top­pen av pal­len i fem av åtte sprint­kon­kur­ran­ser, og med fre­da­gens sei­er fort­set­ter den gode sta­ti­stik­ken for nord­men­ne­ne.

Thing­nes Bø had­de gått på knall­hardt de førs­te run­de­ne og gikk noe sak­te­re et­ter sis­te sky­ting. Det gjor­de in­gen­ting, for in­gen klar­te å tuk­te nord­man­nen, som med det tok se­son­gens førs­te ver­dens­cup­sei­er.

Mar­tin Fourca­de klar­te ikke å føl­ge opp tors­da­gens sei­er. Fransk­man­nen gikk sak­te i spo­ret, og med én bom hav­net han helt nede på 24.-plass, over mi­nut­tet bak Thing­nes Bø.

Stry­nin­gen fikk der­med en so­lid re­van­sje et­ter 7.-plas­sen i tors­da­gens 20-kilo­me­ter, der Fourca­de vant.

Bir­ke­ne­sin­gen Lars Hel­ge Birke­land skjøt ni av ti full­tref­fe­re og hav­net på 25.-plass.

Søn­dag skal her­re­ne i ak­sjon i jakt­start.

FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Jo­han­n­es Thing­nes Bø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.